LOT

O LOT Ziemi Radomskiej

Kim jesteśmy?
Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Radomskiej (LOTZR) jest organizacją pozarządową, którą tworzą lokalne jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, pasjonaci turystyki a także przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe działające w obszarze turystyki i kultury.

Głównym celem LOTZR jest kreowanie wizerunku Radomia i ziemi radomskiej jako idealnej destynacji na weekendowy wyjazd poprzez promowanie ich walorów, atrakcji i produktów turystycznych. Ma ona także na celu wspomaganie funkcjonowania i rozwój informacji turystycznej, inicjowanie, opiniowanie  oraz wspieranie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej.

Dlaczego „Ziemi Radomskiej”?
Ponieważ w naszych działaniach skupiamy się zarówno na Radomiu jak i jego okolicach – szeroko pojętej ziemi radomskiej.

Członkowie

Miasto Radom

26-600 Radom
Jana Kilińskiego 30
tel. (48) 36 20 419;
(48) 36 20 424
bom@umradom.pl
www.radom.pl

Miasto Szydłowiec

26-500 Szydłowiec
tel. +48 48 617-86-30;
fax. +48 48 617-05-10
urzad@szydlowiec.pl
www.szydlowiec.pl

Miasto Pionki

26-670 Pionki
Aleja Jana Pawła II 15
tel. 48 341 42 00;
fax. 48 312 11 02
burmistrz@pionki.pl
www.pionki.pl

Gmina Orońsko

26-505 Orońsko
Szkolna 8
tel. 48 618-59-00;
fax. 48 618-59-59
gmina@oronsko.pl
www.oronsko.pl

Muzeum im. Jacka Malczewskiego

ul. Rynek 11
26-600 Radom
www.muzeum.edu.pl

Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu

ul. Malczewskiego 16
26-600 Radom
resursa.radom.pl

Pałac Domaniowski Resort & Conference

Konary 8
26-432 Wieniawa
palacdomaniowski.pl

Stowarzyszenie Droga Mleczna

ul. Rynek 15
26-600 Radom
www.drogamleczna.org.pl

Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec Radom – Miasto

ul. Rynek 1
26-600 Radom
radom.zhp.pl

Stowarzyszenie Zielona Akcja

ul. Rynek 15
26-600 Radom
www.zielonaakcja.eu

Hilton Garden Inn Radom
Food Hall Focha

ul. Focha 15
26-600 Radom
https://foodhall.radom.pl/

Oddział Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych „Ziemia Radomska” w Radomiu

ul. Limanowskiego 34/40
26-600 Radom
www.ptsm.radom.pl

Powiat Szydłowiecki

Plac Marii Konopnickiej 7
26-500 Szydłowiec
szydlowiecpowiat.pl

Centrum Kultury i Turystyki w Iłży

ul. Orła Białego 2
27-100 Iłża
fb/centrumkulturyilza

Organy i Statut

Rada Stowarzyszenia

 • Mateusz Tyczyński – Przewodniczący Rady Stowarzyszenia
 • Kinga Bogusz – Zastępca Przewodniczącego Rady Stowarzyszenia
 • Konrad Kępczyński – Członek Rady Stowarzyszenia
 • Aneta Furmańska – Członek Rady Stowarzyszenia
 • Monika Glińska – Członek Rady Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia

 • Magdalena Krajewska – Prezes Zarządu
 • Magdalena Nowacka – Wiceprezes Zarządu
 • Justyna Górska-Streicher – Wiceprezes Zarządu

Komisja Rewizyjna

 • Robert Chrobotowicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Wojciech Kacperski – Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 • Piotr Wójcik – Sekretarz Komisji Rewizyjnej

Dlaczego warto dołączyć?

Co zyskam?

 1. Aktywny wpływ na rozwój turystyki w Radomiu i regionie radomskim – Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Radomskiej, poprzez promowanie Radomia i regionu radomskiego na arenie krajowej i międzynarodowej jako obszaru atrakcyjnego turystycznie ma aktywny wpływ na rozwój tego sektora gospodarki. Dzięki podejmowanym działaniom promocyjnym, zarówno dziedzictwa kulturowego jak i produktów turystycznych członków stowarzyszenia, będzie można zanotować wzrost zainteresowania regionem zarówno turysty indywidualnego jak i biznesowego.
 2. Pozyskiwanie środków finansowych na działania z zakresu turystyki – stowarzyszenie będzie ma prawo ubiegać się o środki zewnętrzne – z programów wspierających rozwój turystyki Urzędu Marszałkowskiego czy Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Pozyskiwać będzie również środki od sponsorów na działalność stowarzyszenia.
 3. Konsolidacja działań z członkami stowarzyszenia.
 4. Możliwość podejmowania wspólnych akcji promocyjnych – Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Radomskiej, jako organizator lub współorganizator wielu imprez propagujących turystykę w regionie radomskim umożliwia swoim członkom aktywny udział we wspólnym przygotowaniu wydarzeń oraz promocję na nich swoich produktów skierowanych do osób odwiedzających nasze miasto i region.
 5. Promocja obiektów, usług i produktów poprzez rekomendację innym podmiotom.
 6. Dystrybucja materiałów promocyjnych w punktach Informacji Turystycznej w Radomiu.
 7. Priorytet w publikacjach wydawanych przez LOT Ziemi Radomskiej.
 8. Atrakcyjna i różnorodna oferta turystyczna Radomia i regionu radomskiego.
 9. Rozwój regionu i zaplecza turystycznego.
 10. Rozwój infrastruktury turystycznej w regionie.

Jak dołączyć?

Wystarczy złożyć do Zarządu wypełnioną Deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia zawierającą akceptację celów działalności Stowarzyszenia i zapisów jego statutu oraz uchwały o wysokości składek członkowskich.

Dokumenty potrzebne do dołączenia:

 • Deklaracja członkowska przystąpienia do Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Radomskiej
 • Kopia aktualnego odpisu lub wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego dokumentu stanowiącego o podstawie działalności organizacji
 • Dokument (właściwy dla podmiotu) określający sposób reprezentacji przedsiębiorstwa*
 • Statut organizacji
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania organizacji (w przypadku, gdy deklarację podpisuje osoba inna niż umocowana do reprezentacji)

* w przypadku spółek prawa handlowego

Kontakt

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Radomskiej
Rynek 15, 26-600 Radom
tel.: 601 473 943 (dni powszednie w godz. 9.30-13.30)
kontakt@lotzr.pl
https://www.facebook.com/lotziemiradomskiej