MIESZCZAŃSKIE KAMIENICE

Ulica Piłsudskiego

Niedaleko miejskiego deptaku znajdują się trzy zabytkowe ulice, przy których w XIX i XX wieku wybudowano kilkadziesiąt oryginalnych kamienic. Za najpiękniejsze uważane są te przy ulicy Piłsudskiego. Uwagę przykuwa zwłaszcza gmach banku – dawnej Kasy Pożyczkowej Przemysłowców Radomskich (nr 15). W budowli zastosowano rozwiązania znane z architektury średniowiecznej – trójkątne szczyty nad wejściami przypominające wieże, bogato zdobione kamienne balkony i ostrołukowe zakończenia okien z maswerkami. Można tu dostrzec wykuty w kamieniu herb guberni radomskiej: tarcza ze snopem pszenicy otoczonym młotami to symbol rolniczo-przemysłowego charakteru ziemi radomskiej.

Naprzeciwko znajduje się budynek biblioteki (nr 12). To dawna Willa Włodzimierza Kulczyckiego, wybudowana w stylu neorenesansowym. Zwracają tu uwagę kolumny zwieńczone głowicami w uproszczonym porządku korynckim. Przed budynkiem, na skwerze, umieszczono zegar słoneczny, który powstał ponad 150 lat temu.

Nieco dalej, pod numerem 7, stoi kamienica wybudowana przez Stanisława Dzikowskiego. Ma bogatą dekorację. Można tu dostrzec m.in. cztery kolumny w porządku korynckim i nadokienne naczółki wypełnione dekoracją roślinną z muszlami. Okien strzeże czternaście kariatyd (postaci kobiecych).

Ulica Sienkiewicza

Jedna z architektonicznych perełek znajduje się na sąsiedniej ulicy Sienkiewicza, pod numerem 12. To dom należący niegdyś do zasłużonej dla miasta rodziny Glogierów. Ze względu na dach, wykusz okienny i balkony budynek przypomina francuskie pałace. Niekiedy nazywany jest „zamkiem Draculi”.

Ulica Moniuszki

Bogato zdobione są również kamienice przy ul. Moniuszki, zwłaszcza te pod numerami 18, 20 i 22. Uwagę zwraca także budynek pod numerem 24, w którego fasadzie widać inspiracje gotykiem.