FABRYKA BRONI I VIS

Spacerując po Radomiu warto zwrócić uwagę na obiekty obrazujące rozwój przemysłu. Jego dynamiczny rozwój nastąpił w dwudziestoleciu międzywojennym. W 1927 r. w Radomiu rozpoczęła działalność Fabryka Broni (powojenne Zakłady Metalowe im. gen. Waltera, obecnie „Łucznik”), produkująca legendarne już pistolety VIS czy karabiny Mauser.

Czy wiesz, że VIS wz. 35 produkowany w radomskiej Fabryce Broni jest uznawany za jeden z najlepszych pistoletów wojskowych, jakie kiedykolwiek zostały wyprodukowane? VIS to samopowtarzalny pistolet konstrukcji Piotra Wilniewczyca i Jana Skrzypińskiego. Pierwotna nazwa pistoletu WiS, powstała od pierwszych liter nazwisk konstruktorów, jednak na żądanie Departamentu Uzbrojenia zmieniona została na Vis, co w języku łacińskim znaczy „siła”.

VIS-a znajdziecie na ul. Malczewskiego na murku przy wejściu głównym do budynku Resursy. Jest on jednym z 19 symboli przemysłowych miasta upamiętnionych w postaci odlewów z brązu, rozmieszczonych w przestrzeni miejskiej Radomia.

Niezwykle ciekawą historię Fabryki Broni oraz radomskich Plant – osiedla stworzonego specjalnie na potrzeby jej pracowników poznasz w zakładce Planty.