MICE

Dlaczego Radom?

Radom to ponad dwustutysięczne miasto w centralnej Polsce, drugie w województwie mazowieckim pod względem liczby ludności (po Warszawie) i czternaste w kraju. Jest ośrodkiem akademickim i centrum społeczno-gospodarczym skupiającym liczne funkcje o zasięgu subregionalym.

Dzięki kreowaniu ważnych działań prorozwojowych miasto może w najbliższych latach znacząco podnieść swoją rangę. Wśród najważniejszych impulsów rozwojowych Radomia warto wspomnieć o:

  • Wybudowaniu obwodnicy Radomia będącej częścią drogi ekspresowej S7
  • Modernizacji linii kolejowej do Warszawy, która znacząco zwiększy dostępność transportem kolejowym do ośrodka stołecznego (planowane ukończenie w 2023 r.)
  • Realizowanej przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” budowie Portu Lotniczego Warszawa – Radom, który ma w założeniu rozpocząć działalność od 2023 r.

Dostępność czasowa Radomia

Radom jest położony w centrum Polski, na skrzyżowaniu ważnych krajowych dróg i linii kolejowych. Niespełna 100 km od miasta funkcjonuje największy międzynarodowy port lotniczy w centralnej części Europy – Lotnisko Chopina w Warszawie. Sprawia to, że miasto ma dobry dostęp do dużej części Polski, Europy i świata. Duży wpływ na dobrą dostępność Radomia ma położenie dworców autobusowego i kolejowego w mieście.

Organizacja eventów

Miasto zabiega o przyciąganie inwestorów krajowych i zagranicznych, którzy mogą rozszerzyć usługi biznesowe. Ważnym działaniem w procesie kreowania marki Radomia, jako miejsca przyjaznego usługom dla biznesu, jest profesjonalna, udana współpraca władz lokalnych z inwestorami, branżą nieruchomości komercyjnych, firmami rekrutacyjnymi, szkołami wyższymi oraz instytucjami otoczenia biznesu. Pozycja miasta na mapie nowoczesnych usług biznesowych może również wzrosnąć dzięki wprowadzaniu odpowiednich rozwiązań w zakresie zarządzania i rozwoju miasta oraz długofalowej polityce wsparcia szkolnictwa (z uwzględnieniem rozwijanego już wspólnie z radomskimi uczelniami systemu kształcenia dualnego).

MGK Events

ul. Rawska 3/1, 26-600 Radom
+48 696 819 392

www.mgkevents.pl